Telshan Network (PVT) Ltd.

Phone:
+94 112 706 124 /+94 112 706 128 /+94 112 706 111

Fax:
+94 112 706 12 / +94 112 706 681

E Mail- ISIRA

Address:

Telshan Networks (NEWS) 7B, Tower Building, Bambalapitiya, Colombo 04, Sri Lanka.

About Us.

Contact Numbers:


Phone:
+94 112 706 124 /+94 112 706 128 /+94 112 706 111

Fax:
+94 112 706 12 / +94 112 706 681

E Mail- ISIRA

Address:

Telshan Networks PVT (NEWS) 7B, Tower Building, Bambalapitiya, Colombo 04

Telshan Networks PVT. Dampe Piliyandala, Sri Lanka P: +94 112 706 124 F: +94 112 706 12
Telshan Networks PVT (NEWS) 7B, Tower Building, Bambalapitiya, Colombo 04 P: +94 112 706 128 P: +94 112 706 111 F: +94 112 706 681 E Mail- ISIRA